Chữ inox vàng đế Mica có đèn hắc sáng chân

091.39.666.79