Chữ inox vàng đế Mica hắc sáng chân

6000000 5500000

091.39.666.79