Chữ Mica hút nổi viền inox

2700000 2500000

091.39.666.79