GIA CÔNG CHỮ INOX

- Chữ inox vàng - Chữ inox trắng - Chữ inox mặt mica - Chữ inox mica hút nổi - Chữ inox xước - Chữ tôn sơn tĩnh điện

Gia công hoàn toàn bằng máy - Cắt bằng máy cắt laser kim loại - Uốn định hình chữ bằng máy - Hàn chữ bằng máy hàng laser

Chữ inox vàng

Gia công hoàn toàn bằng máy - Cắt bằng máy cắt laser kim loại - Uốn định hình chữ bằng máy - Hàn chữ bằng máy hàng laser

Chữ inox trắng

Gia công hoàn toàn bằng máy - Cắt bằng máy cắt laser kim loại - Uốn định hình chữ bằng máy - Hàn chữ bằng máy hàng laser

Chữ inox mặt mica